สุภาพร อินวงศ์


รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน มิถุนายน 2563   ๊Update !..

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน มิถุนายน 2563


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2563   ๊Update !..

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2563


รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประจำเดือน พฤษาคม 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประจำเดือน พฤษาคม 2563


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563


ประกาศจังหวัดลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประกาศจังหวัดลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารสุขจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง