อนุชลี อุปกาละ


แบบตรวจวัดค่าความเค็ม สำหรับ อสม. 13 อำเภอ

1.เมือง > https://1th.me/avqX62.แม่เมาะ > https://1th.me/pKL363.เกาะคา > https://1th.me/VOurZ4.เสริมงาม > https://1th.me/y4xe25.งาว > https://1th.me/TSOnW6.แจ้ห่ม > https://1th.me/2bfPY7.วังเหนือ > https://1th.me/VjBbd8.เถิน > https://1th.me/hl4ul9.แม่พริก > https://1th.me/7DMz5 10.แม่ทะ > https://1th.me/Ebi0k 11.สบปราบ > https://1th.me/ZH0H112.ห้างฉัตร > https://1th.me/QFCzD13.เมืองปาน> https://1th.me/y6m6z