อนุชลี อุปกาละ


โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จังหวัดลำปาง   ๊Update !..

คลิก>> ดูสรุปผลการบันทึกผลฯ 1.แบบตรวจวัดค่าความเค็ม สำหรับ มอค. 2.แบบตรวจวัดค่าความเค็ม สำหรับ อสม. 3.แบบรายงานผลการตรวจวัดค่าความเค็มแยกรายอำเภอ (สำหรับผู้บริหาร) แอดไลน์กลุ่ม โครงการลดเค็มทั้งจังหวัดลำปาง >> คลิกแอดไลน์ หมายเหตุ: ติดต่อประสานแอดมิน โทร 054-227526 ต่อ 303


แบบตอบกลับตรวจวัดค่าความเค็ม (สำหรับผู้บริหาร)   ๊Update !..

…………………………………………………………………… คลิก>แบบรายงานผลฯ โดย มอค. โดย มอค. 1.เมือง > คลิก2.แม่เมาะ > คลิก3.เกาะคา > คลิก4.เสริมงาม > คลิก5.งาว > คลิก6.แจ้ห่ม > คลิก7.วังเหนือ > คลิก8.เถิน > คลิก 9.แม่ทะ > คลิก10.แม่พริก > คลิก11.สบปราบ > คลิก12.ห้างฉัตร > คลิก13.เมืองปาน> คลิก


โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จังหวัดลำปาง

1.แบบตรวจวัดค่าความเค็ม สำหรับ มอค. 2.แบบตรวจวัดค่าความเค็ม สำหรับ อสม. 3.แบบรายงานผลการตรวจวัดค่าความเค็มแยกรายอำเภอ (สำหรับผู้บริหาร)


แบบตรวจวัดค่าความเค็ม สำหรับ อสม. 13 อำเภอ

หากมีปัญหาในการบันทึกข้อมูล สามารถเพิ่มบัญชี “แอดมิน คก.ลดเค็ม” เป็นเพื่อนได้ด้วยการคลิกลิงก์นี้ คัดลอกลิงก์แล้วแชร์ให้ทุกคนเลย https://lin.ee/BCOa2hn 1.เมือง > https://1th.me/avqX62.แม่เมาะ > https://1th.me/pKL363.เกาะคา > https://1th.me/VOurZ4.เสริมงาม > https://1th.me/y4xe25.งาว > https://1th.me/TSOnW6.แจ้ห่ม > https://1th.me/2bfPY7.วังเหนือ > https://1th.me/VjBbd8.เถิน > https://1th.me/hl4ul9.แม่พริก > https://1th.me/7DMz5 10.แม่ทะ > https://1th.me/Ebi0k 11.สบปราบ > https://1th.me/ZH0H112.ห้างฉัตร > https://1th.me/QFCzD13.เมืองปาน> https://1th.me/y6m6z