กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ สสจ.ลำปาง


โรงพยาบาลแม่เมาะ ร่วมออกรณรงค์ป้องกันฝุ่นควันในพื้นที่ อ.แม่เมาะ

วันที่ 13 มี.ค.62 โรงพยาบาลแม่เมาะ ร่วมออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แจกแผ่นพับและหน้ากากอนามัยที่ตลาด SML ต.แม่เมาะ


รู้ทันอันตรายจากลมแดด

เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงโรคลมแดด         *ดื่มน้ำมากๆ         * หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์         *สวมใส่เสื้อผ้าที่เบาบางและไม่รัดแน่นจนเกินไป         *อย่าใช้กำลังกายมากเกินไปในช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของวัน         *หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มีแดดจัด รวมถึงการนั่งในรถยนต์ที่จอดไว้ถึงแม้จะเปิดกระจกทิ้งไว้           หรือจอดรถยนต์ไว้ในที่ร่มก็ตาม ดูความหมาย อาการ แนวทางรักษา และรายละเอียดของเคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงโรคลมแดด เพิ่มเติมที่ https://goo.gl/y4tjr9  อ้างอิง     Official Line : Smart Consumer