anuchalee


เอกสารรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน   ๊Update !..

รายงานการประชุม กวป. เดือนพฤศจิกายนรอก่อนนะคะ  ^^ กำลังอยู่ในขั้นตอน เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดค่ะ                           &nb […]


ประชุมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561

การประชุมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข  วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น.  ณ ห้อง Forget Me n […]


ประชุม กวป.ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561

เช้านี้ เวลา 09.00 น. นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดลำปาง ดาวน์โหลดเอกสารการประ […]


สสจ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธ […]