mesinee


อย. มุ่งหวังคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs รณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)

                อย. มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมู […]


เร่งกวาดล้าง “ยาหมอทหาร” อ้างสรรพคุณเกินจริง เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

              แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา                 กรณีพบยาชื่อ “หมอทหาร” วางขายตามต่างจังหวัดแถบภาคอีสา […]


คืนข้อมูลตัวชี้วัดRDU แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง13อำเภอ ณ วันที่ 23 พ.ย. 2561

                กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  ได้สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ไตรมาสที่ 1/2562 (ณ วันที่ […]


คืนข้อมูลตัวชี้วัดRDU แก่โรงพยาบาลทั้ง13แห่ง ณ วันที่ 23 พ.ย. 2561

                  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  ได้สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ไตรมาสที่ 1/2562 (ณ […]


จัดตั้งชมรมใหม่ เพื่อผู้ประกอบการสปาและนวดสุขภาพในจังหวัดลำปาง

           เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการประชุมผู้ประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ โดยมีวาระเพื่อการก่อตั้งชมรมขึ้น ใช้ชื่อ “ชมรมอาลัมภางค์เขลางค์นครนวดเพื่อสุ […]


ก้าวอีกขั้น !! APP ใหม่ “ตรวจเลข อย.” ง่าย สะดวก และ รวดเร็ว

       พัฒนาอีกขั้น อย. เปิดตัว App ใหม่ “ตรวจเลข อย.” เพิ่มช่องทางการบริการให้ผู้บริโภคมีทางเลือก ในการตรวจเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วย 3 วิธีง่าย ๆ คือ การตรวจด้วยกล้อง เสียง และ ตัวอ […]