ttmlampang


ร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จ-พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพร […]


ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี เขตเทศบาลนครลำปาง

ทีมงานการแพทย์แผนไทย…กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ส […]


ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ “การดูแลสุขภาพทางเลือก” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 18.30 น. ทีมงานการแพทย์แผนไทย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ “การดูแลสุขภาพทางเลือก” แก่นักศึก […]


ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยตามโครงการ “ผู้สูงอายุสุขภาพดี” ในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง

ทีมงานการแพทย์แผนไทย…กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยตามโครงการ “ผู้สูงอายุสุขภาพด […]


ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องยื่นแบบแจ้งการครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษาหรือขนย้ายกวาวเครือ อำเภอห้างฉัตร

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง นำโดยนางวรรณา ดำเนินสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องยื่นแบบแจ้งการครอบครอง ใช้ประโ […]


งานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายสุทัน ทาวงศ์มา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561” น้อมรำลึกและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ “พระบิดาแห่งก […]


ประชาสัมพันธ์ งานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กำหนดจัดพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจัง […]