supapon


ขออนุมัติแผนจัดจ้างประจำปี   ๊Update !..

ขออนุมัติแผนจัดจ้างประจำปี ได้นับอนุมัติโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ติดตั้งที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารระบบบำบัดฯ รพ.เกาะคา จ.ลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัก จนท. ระบบบำบัดฯ รพ.เกาะคา จ.ลำปาง


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลเถิน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเถิน


รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน เมษายน 2562

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน เมษายน 2562