กลุ่มงาน/งาน ทรัพยากรบุคคล


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2561

   วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.30 น. นายแพทย์ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2561จำนวน ๑๙ คน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง