กลุ่มงาน/งาน ควบคุมโรคติดต่อ


31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่ ” 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก” สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เลิกบุหรี่ เกิดผลดีตั้งแต่เริ่ม แค่ 1 วัน ความดันเลือดและชีพจรจะกลับสู่ภาวะปกติ แต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องจะเ […]


อย่าวางใจ…โรคไข้เลือดออก !!

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  ขอความร่วมมือประชาชนป้องกันไข้เลือดออกด้วยมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำ […]


ระวังเห็ดพิษ ไม่แน่ใจควรหลีกเลี่ยงบริโภค

ฤดูฝน ฤดูกาลแห่งเห็ด มีเห็ดมากมาย หลากหลายชนิดในตลาดให้เลือกซื้อไปปรุงประกอบอาหาร ผู้นิยมบริโภคเห็ด พึงระวังเห็ดพิษ หากรับประทานเข้าไปอาจอันตรายถึงแก่ชีวิตได้


ระวังไข้เลือดออก ภัยสุขภาพในฤดูฝน

ฝนมาแล้ว… ไข้เลือดออกมักตามมา ป้องกันไว้ก่อนเพื่อสุขภาพของท่านและครอบครัว  


สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำวันที่ 23 เม.ย. 61

สรุปสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในคน มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย จาก 7 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง และหนองคาย สรุปสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์ จำนวนหั […]