กลุ่มงาน/งาน ควบคุมโรคติดต่อ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ การระบาดของโรคไข้เลือดออก จังหวัดลำปาง

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้าน เวชกรรมป้องกัน ได้รับมอบเป็นประธานแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ  มณฑลทหารบกที่ ๓๒ สำนักงานจังหวัดลำปาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่นจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1,2,3 เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อุตสาหกรรมจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดลำปาง


31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่ ” 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก” สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เลิกบุหรี่ เกิดผลดีตั้งแต่เริ่ม แค่ 1 วัน ความดันเลือดและชีพจรจะกลับสู่ภาวะปกติ แต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องจะเห็นผลดีที่สุด สายด่วนคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร.02-200-4048 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]    


อย่าวางใจ…โรคไข้เลือดออก !!

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  ขอความร่วมมือประชาชนป้องกันไข้เลือดออกด้วยมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง แจ้งเตือนประชาชนระวังโรคไข้เลือดออกในฤดูฝน แนะใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ป้องกันได้ทั้ง ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และไข้ปวดข้อยุงลาย กลุ่มเสี่ยงสำคัญ คือ นักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15-24 ปี           นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เผยว่า ฤดูฝนแล้ว มีฝนตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดลำปาง ซึ่งหากมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้อย่างดี  จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง ป้องกันไม่ให้ยุงกัด ใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ  1. เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2. เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3. เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่  ทั้งนี้จะสามารถป้องกันได้ถึง 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ ไข้ปวดข้อยุงลาย            หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ให้เช็ดตัวลดไข้ ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์ หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที  มีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลข  1422 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  โทร.254-227-526-9 ต่อ 403   แหล่งข้อมูล        กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ