กลุ่มงาน/งาน ทันตสาธารณสุข


การบันทึกร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “สั่งหวานน้อยที่ร้านนี้ ดีต่อใจ”

โดยร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ สามารถเข้ามากรอกข้อมูลได้ตามที่อยู่ URL นี้ได้เลยครับ https://forms.gle/XzXiHA7krRVqU81p8 เมื่อร้านค้ากรอกข้อมูลเสร็จสามารถเข้าดูผลการเข้าร่วมรณรงค์ได้ตาม URL นี้ครับ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HV4_yWFeZntopDzFvl8sTQC2I3a30pE3mui32816M2w/edit?usp=sharing