กลุ่มงาน/งาน อนามัยสิ่งแวดล้อม


โรคลมแดด อันตรายช่วงหน้าร้อน   ๊Update !..

อากาศร้อนมาก อย่าลืมป้องกันโรคลมแดดกันนะคะ อ้างอิง Official Line : Ramathibodi


โรงพยาบาลแม่เมาะ ร่วมออกรณรงค์ป้องกันฝุ่นควันในพื้นที่ อ.แม่เมาะ

วันที่ 13 มี.ค.62 โรงพยาบาลแม่เมาะ ร่วมออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แจกแผ่นพับและหน้ากากอนามัยที่ตลาด SML ต.แม่เมาะ