กลุ่มงาน/งาน ประกาศ /จัดซื้อ /จัดจ้าง


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2561

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2561


ขอเชิญร่วมเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

สสจ.ลำปางขอเชิญร่วมเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภก.ไพรัตน์ หริณวรรณ 054-323533


การจัดทำผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

การจัดทำผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2561

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2561


เชิญร่วมเสนอราคาชุดทดสอบ Lactate และน้ำยาตรวจ HBA1C

สสจ.ลำปางขอเชิญร่วมเสนอราคาชุดทดสอบ Lactate และน้ำยาตรวจ HBA1C รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภก.ไพรัตน์ หริณวรรณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โทร […]