กลุ่มงาน/งาน ประกาศ /จัดซื้อ /จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 2 รายการ   ๊Update !..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 2 รายการ


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สสจ.ลำปาง 2 รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สสจ.ลำปาง 2 รายการ ปรับปรุงห้องทำงาน ปรับปรุงโรงรถ