กลุ่มงาน/งาน ประกาศ /จัดซื้อ /จัดจ้าง


ประกาศผลการสืบราคายา จังหวัดลำปาง ปี 2561

เผยแผร่ผลการสืบราคายา จังหวัดลำปาง ปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ผลการสืบราคายานี้ จัดลำดับผู้จำหน่ายโดยใช้หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ตามหนังสือที่ ลป 0032/ว910 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 […]


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา 3 รายการ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา 3 รายการ 1. insulin human+ isophane insulin 30/70 บรรจุ 3 ml 2. insulin human+ isophane insulin 30/70 บรรจุ 10 ml 3. Ceftriaxone 1 g inj สอบถามรายละเอียดเพิ่ […]


ขอเชิญร่วมเสนอราคาวัสดุการแพทย์

ขอเชิญร่วมเสนอราคาวัสดุการแพทย์ ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ กำหนดส่งภายใน 19 ก.ย. 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภญ.จันทนา ลี้สวัสดิ์ สสจ.ลำปาง โทร 054-323533


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำเดือน สิงหาคม 2561

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำเดือน สิงหาคม 2561


ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ โรงพยาบาลแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ โรงพยาบาลแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลแม่ทะ วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00-10.30 น. 


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยา 3 รายการ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยา 3 รายการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภก.ไพรัตน์ หริณวรรณ สสจ.ลำปาง โทร 054-323533