กลุ่มงาน/งาน ประกาศ /จัดซื้อ /จัดจ้าง


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ ที่สถานีอนามัยบ้านจัวเหนือ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ณ ที่ห้องประชุม สาธารณสุขอำเภอสบปราบ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-10.30 น. 


ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ 2 แห่ง

ประจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ ที่ห้องประชุม สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-09.30. น. แห่งที่ 1 สถานนีอนามัยบ้านฟ้อน ตำบลชมพู เภอเมืองลำปาง แห่งที่ 2 สถานีอ […]


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2561

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2561


ประกวดราคาซื้อยา Ipratopium Br + Fenoterol HBr MDI

ประกวดราคาซื้อยา Ipratopium Br + Fenoterol HBr MDI ๐.๐๒+๐.๐๕ mg dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภก.ไพรัตน์ หริณวรรณ สสจ.ลำปาง โทร ๐๕๔- […]


ประกาศจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ สถานีอนามัยบ้านแจ้ซ้อนเหนือ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ ที่สถานีอนามัยบ้านแจ้ซ้อนเหนือ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน ณวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 


ประกวดราคาซื้อยา Ipratopium Br + Fenoterol HBr MDI 0.02+0.05 mg /dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อยา Ipratopium Br + Fenoterol HBr MDI 0.02+0.05 mg /dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เภสัชกรไพรัตน์ หริณวรรณ กลุ […]


เชิญร่วมเสนอราคา การสืบราคายา จังหวัดลำปาง พ.ศ.2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจะดำเนินการสืบราคายาแผนปัจจุบันและยาจากสมุนไพร เพื่อจัดทำบัญชีผู้ขายประกอบการจัดซื้อของโรงพยาบาลด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน 425 รายการยา กำหนดยืนราคา 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. […]