กลุ่มงาน/งาน ประกาศ /จัดซื้อ /จัดจ้าง


ขอเชิญร่วมเสนอราคาวัสดุการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โทร.0-5432-3533 (ติดต่อ ภ.ญ. จันทนา ลี้สวัสดิ์ )


ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน LAMPANG ANTI – DRUGS 2019

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง


รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน กรกฎาคม 2562

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน กรกฎาคม 2562