กลุ่มงาน/งาน ประกาศ /จัดซื้อ /จัดจ้าง


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลเถิน   ๊Update !..

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเถิน


รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน เมษายน 2562   ๊Update !..

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน เมษายน 2562


ประกวดราคาซื้อยา Hydralazine HCl ๒๕ mg tab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยา Hydralazine HCl ๒๕ mg tab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.