กลุ่มงาน/งาน ประกาศ /จัดซื้อ /จัดจ้าง


ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ   ๊Update !..

ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ ของสถานีอนามัยบ้านป่าเหว ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ขายทอดตลาดวันที่ 30 มกราคม 2562


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ 2 แห่ง

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ 2 แห่ง แห่งที่ 1 สถานีอนามัยบ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง แห่งที่ 2 สถานีอนามัยบ้านท่าขัว ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2561

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2561


สรุปผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 62

ไฟล์สรุปผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 สอบถามเพิ่มเติมที่ ภญ.จันทนา ลี้สวัสดิ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.ลำปาง โทร.054-323533


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ 5 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จำนวน 5 คัน โดยวิธีคัดเลือก