กลุ่มงาน/งาน ประกาศ /จัดซื้อ /จัดจ้าง


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2562

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2562


รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน ตุลาคม 2562


ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ระบบบำบัดขนาด300ลบ.ม./วัน


ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด – ปลดประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด – ปลดประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563


ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 1,940 ตรม. หนา 15ซม. ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ของโรงพยาบาลห้างฉัตร

จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 1,940 ตรม. หนา 15ซม.ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ของโรงพยาบาลห้างฉัตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ 1,094,000 บาท(หนึ่งล้านเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว๊ปไซค์ http://hangchat.lpho.go.th หรือโทรสอบถามทาง 054-269506 ต่อ 168