กลุ่มงาน/งาน ประกาศ /จัดซื้อ /จัดจ้าง


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ

ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ แห่งที่ 1 สถานีอนามัยบ้านทุ่งกล้วย ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง แห่งที่ 2 สถานีอนามัยบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง ณ ที่ ห้องประชุม สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง วันที […]


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561


สรุปผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายวัสดุการแพทย์ร่วมกัน จังหวัดลำปาง

สรุปผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายวัสดุการแพทย์ร่วมกัน จังหวัดลำปาง ณ วันที่ 13 พ.ย. 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภญ.จันทนา โทร 054-323533


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2561

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2561