กลุ่มงาน/งาน ประกาศ /จัดซื้อ /จัดจ้าง


รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2562

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2562


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในท้องที่จังหวัดลำปาง


ประกาศจังหวัดลำปาง

เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ 3 แห่ง แห่งที่ 1 สถานีอนามัยบ้านต้นมื่น ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง แห่งที่ 2 สถานีอนามัยบ้านสบมาย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง แห่งที่ 3 สถานีอนามัยบ้านนิคมเขต 7 ตำบลนิคมพ […]