กลุ่มงาน/งาน ประกาศ /จัดซื้อ /จัดจ้าง


ประกาศจังหวัดลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น โรงพยาบาลวังเหนือ

ประกาศจังหวัดลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวังเหนือ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 1 หลัง


ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ (ครั้งที่ 2)

ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ (ครั้งที่ 2) ที่ โรงพยาบาลวังเหนือ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2563

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2563


ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๑ หลัง


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก3ชั้นฯ รพ.วังเหนือ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก3ชั้นฯ รพ.วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง


ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สสจ.ลป.

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สสจ.ลป. ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง


ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก3ชั้นฯ รพ.วังเหนือ

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก3ชั้นฯ รพ.วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง