กลุ่มงาน/งาน lpho


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2562

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2562


รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน ตุลาคม 2562


สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยประจำปี 2562

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นำทีมบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายจัดสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยประจำปี 2562 เป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และปลูกจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอัยเป็นภูมิปัญญาประจำชาติที่มีมาช้านาน ซึ่งในงานดังกล่าวมีกิจกรรมบริการสุขภาพด้วยศาสตร์แผนไทย จัดในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ภายในบริเวณศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย


แบบตรวจวัดค่าความเค็ม สำหรับ อสม. 13 อำเภอ

1.เมือง > https://1th.me/avqX62.แม่เมาะ > https://1th.me/pKL363.เกาะคา > https://1th.me/VOurZ4.เสริมงาม > https://1th.me/y4xe25.งาว > https://1th.me/TSOnW6.แจ้ห่ม > https://1th.me/2bfPY7.วังเหนือ > https://1th.me/VjBbd8.เถิน > https://1th.me/hl4ul9.แม่พริก > https://1th.me/7DMz5 10.แม่ทะ > https://1th.me/Ebi0k 11.สบปราบ > https://1th.me/ZH0H112.ห้างฉัตร > https://1th.me/QFCzD13.เมืองปาน> https://1th.me/y6m6z