กลุ่มงาน/งาน lpho


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลเถินและโรงพยาบาลเกาะคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลเถินและโรงพยาบาลเกาะคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา 3 รายการ (Insulin+ceftriaxone injection)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา 3 รายการ (Insulin+ceftriaxone injection) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภก.ไพรัตน์ หริณวรรณ โทร. 054-323533


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2561

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2561