กลุ่มงาน/งาน lpho


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2561

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2561


ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)

ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2561

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2561


เบอร์โทรผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

เบอร์โทรผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ชื่อ- สกุล โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง 054-227528 ต่อ 201 062-2388997 นายแพทย์วรินทร์เทพ  เชื้อ […]


โครงการพัฒนาศักยภาพครู ก ตรวจมะเร็งเต้านมจังหวัดลำปาง

วันที่ 27มีนาคม กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ มูลนิธิถันยรักษ์ โดยนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดลำปางนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ ได้เห็นความสำคัญในการ คัดกรองเพื่อค้นหามะเร็งเ […]


ขอเชิญร่วมเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

สสจ.ลำปางขอเชิญร่วมเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภก.ไพรัตน์ หริณวรรณ 054-323533