กลุ่มงาน/งาน lpho


ประกาศเผยแพร่เผยการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

1.เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง 2.โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 2 ชุด 3.เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ยูนิต จ […]


ประกาศจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ 2 แห่ง อำเภอแม่พริก

ประกาศจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ 2 แห่ง แห่งที่ 1 สถานีอนามัยบ้านห้วยขี้นก ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง แห่งที่ 2 สถานีอนามัยบ้านแม่ปุ ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง  ณ ที […]


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ ที่ โรงพยาบาลเกาะคา ตำบล ศาลา อำเภอเกาะคา