กลุ่มงาน/งาน lpho


ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยูนิตทำฟัน   ๊Update !..

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 รายการยูนิตทำฟันฯ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในท้องที่จังหวัดลำปาง


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ๊Update !..

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ สำหรับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลในท้องที่จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศจังหวัดลำปาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562   ๊Update !..

เรื่อง ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างยา e-bidding โดย สสจ.ลำปาง   ๊Update !..

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภก.ไพรัตน์ หริณวรรณ โทร 054-323533