กลุ่มงาน/งาน lpho


รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประจำเดือน พฤษาคม 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประจำเดือน พฤษาคม 2563


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563


ประกาศจังหวัดลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประกาศจังหวัดลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารสุขจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง


ประกาศจังหวัดลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น โรงพยาบาลวังเหนือ

ประกาศจังหวัดลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวังเหนือ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 1 หลัง


ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ (ครั้งที่ 2)

ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ (ครั้งที่ 2) ที่ โรงพยาบาลวังเหนือ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง