กลุ่มงาน/งาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูงข่าวสารของราชการ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.บทความเรื่อง รู้หน้า ไม่รู้ใจ 2.บทความเรื่อง ท่านไปไหนครับ 3.บทความเรื่อง ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน 4.บทความเรื่อง จากดีเด่น ทำไมได้แค่ 0.5 ขั้น 5.บทความเรื่อง พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว


ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาโครงการ Big Data & Cloud Computing 2019

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย(ATCI) กำหนดจัดโครงการ Big Data & Cloud Computing 2019 ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุม 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


โครงการลำปางรวมใจรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (LAMPANG ANTI – DRUGS 2019)

1 กันยายน 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์ พ่อเจ้าทิพย์ช้าง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ติดตามข่าวสาร ได้ที่ >> Facebook Fun run 5 km จำนวน 1,000 คน Mini half 10 km จำนวน 500 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 หรือ จนกว่าจะครบจำนวน สมัครวิ่งประเภทประชาชนทั่วไป ดูรายชื่อผู้สมัคร ประเภทประชาชนทั่วไป สมัครวิ่งประเภทนักเรียน/นักศึกษา อายุ ไม่เกิน 19 ปี รับจำนวนจำกัด 200 คน ดูรายชื่อผู้สมัคร ประเภทนักเรียน/นักศึกษา อายุ ไม่เกิน 19 ปี ทุกท่านสามารถเข้าสมัครตามลิงค์นี้และสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้เลยครับ การชำระเงิน โอนเงิน เลขที่บัญชี 678-3-02929-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรันพลาซา ลำปาง ชื่อบัญชี โครงการลำปางรวมใจรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (LAMPANG ANTI – DRUGS) ส่งหลักฐานการชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุ “ชื่อ-สกุล ยอดชำระ เวลาการชำระเงิน” ระบุชื่อให้ตรงกับที่ลงทะเบียนสมัคร ส่งมาที่ LINE ID : @zuz8206i


แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุขปี2562และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562