กลุ่มงาน/งาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


เอกสารรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน   ๊Update !..

รายงานการประชุม กวป. เดือนพฤศจิกายนรอก่อนนะคะ  ^^ กำลังอยู่ในขั้นตอน เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดค่ะ                           &nb […]


กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ประชุมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561

การประชุมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข  วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น.  ณ ห้อง Forget Me n […]