กลุ่มงาน/งาน พัสดุ


ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สสจ.ลป.

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สสจ.ลป. ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง


ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก3ชั้นฯ รพ.วังเหนือ

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก3ชั้นฯ รพ.วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง