กลุ่มงาน/งาน บริหารทั่วไป


สสจ.ลำปางมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร มีหน่วยงาน / องค์กรที่ดำเนินงานผ่านตามเกณฑ์องค์กรปลอดโฟม จำนวน 13 แห่ง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินรับรอง / องค์กรที่ดำเนินงานผ่านตามเกณฑ์องค์กรปลอดโฟม โดยมีนายสุทัน ทาวงศ์มา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง […]


สสจ.ลำปางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหมออนามัยครอบครัว(มอค.) จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พบปะให้กำลังใจและมอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานหมออนามัยครอบครัว(มอค.) จังหวัดลำปาง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหมออนามัยครอบค […]


สสจ.ลำปางร่วมงานเสวนาโครงการพัฒนาเครือข่ายต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานงานเสวนาโครงการพัฒนาเครือข่ายต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ […]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมรณรงค์จังหวัดลำปางสะอาด ปราศจากโฟม

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและจิตอาสาเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน จิตอาสาทั้งหมด ๓๐๐ ค […]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยมีน […]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางศรีสอางค์ วรรณกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และตัวแทนชมรมพยาบาลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และร่วมมอบเ […]