กลุ่มงาน/งาน บริหารทั่วไป


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางศรีสอางค์ วรรณกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และตัวแทนชมรมพยาบาลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และร่วมมอบเ […]


ชมรมพยาบาลลำปาง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ   ๊Update !..

“การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี” เช้าวันนี้ นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์ ประธานชมรมพยาบาลลำปาง กล่าวรายงานต่อประธาน นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวร […]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย”

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและจิตอาสาเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน จิตอาสาทั้งหมด ๕๐๐ […]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย”

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและจิตอาสาเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณส […]


สสจ.ลำปาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นำผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานและคณะเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณสำนักงาน เพื่อเป็นพ […]


สสจ.ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางและคณะผู้บริหารของสำนักงาน ต้อนรับ นายแพทย์ทรงวุฒิ ทรัพย์ทวีสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง ณ สำนักงานสาธา […]


สสจ.ลำปางร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการคนใหม่ ของจังหวัดลำปาง

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางและคณะผู้บริหารของสำนักงาน ร่วมต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคนใหม่ คือนายประจวบ กันธิยะ และนายสมเก […]