กลุ่มงาน/งาน ประกันสุขภาพ


ประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ และวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบงาน ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ และวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบงาน ปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง