กลุ่มงาน/งาน แพทย์แผนไทย


พิธีไหว้พระบรมครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี 2563 ณ คลินิกเวชกรรมไทย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย เพื่อสืบสานประเพณีและระลึกถึงพระคุณของ พระบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจำพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูของ “การแพทย์แผนไทย”


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่

ด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน “โปรแรงรับปีชวด ลดทันที 25% ส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ” ในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากบริษัทที่ได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ไทยแลยด์โพสมาร์ท ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 ในการนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ดังกล่าว ให้แก่ประชาชนและบุคลากรในสังกัดของท่าน รับทราบเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ และเป็นของฝากในช่วงเทศการปีใหม่ โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.thailandpostmart.com/promotion/339 หรือ QR Code ข้างท้าย


สมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทยจัดให้มีการประชุมวิชาการเรื่อง “การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว” ครั้งที่ 15

สมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทยจัดให้มีการประชุมวิชาการเรื่อง “การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว” ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณห้องประชุมบอลรูม ซี ชั้น 2 โรงแรมมากรวยการ์เด้น ถนพหลโยธิณ เสนานิคม รุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์หรือประชาชนที่สนใจ จำนวน 100 คน ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดูรายละเอียดได้ที่ www.thaicam.go.th หรืออบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณขนมน หนองนา โทรศัพท์มือถือ 0634126825


การดูแลผู้สูงอายุ โรคข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 : การดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสามดวงสามัคคี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน


สมุนไพรต้านเบาหวาน-ความดัน : 6 ธันวาคม 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รณรงค์ปรับลดพฤติกรรมการบริโภคเค็ม ลดหวาน และเพิ่มการออกกำลังกาย โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา “สงฆ์ต้นแบบ โภขนาการดี ชีวียั่งยืน” และ “ฆราวาสเกื้อกูล หนุนโภชนาการดี” พร้อมทั้งได้มีการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ เกี่ยวกับสมุนไพร ต้านเบาหวาน ความดัน โดยเฉพาะ พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน ที่สามารถนำมาปรุงอาหาร ภายใต้ concept “การกินอาหารให้เป็นยา”