กลุ่มงาน/งาน พัฒนาคุณภาพและรูบแบบบริการ


รู้ทันอันตรายจากลมแดด

เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงโรคลมแดด         *ดื่มน้ำมากๆ         * หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์        […]


แผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติ การปฏิบัติและการป้องกัน

แผ่นดินไหว เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของมนุษย์ได้เป็นบริเวณกว้าง สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเผชิญภัยแผ่นดินไหว คือการเตรียมพร้อมที่ดี แผ่นดินไหว เป็นปรากฎ […]


วันมาฆบูชา

จากสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข