กลุ่มงาน/งาน พัฒนาคุณภาพและรูบแบบบริการ


มหกรรมดีๆเพื่อสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบไพร อำเภอเมืองลำปาง

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบไพร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จัดมหกรรมโครงการ บูรณาการการจัดการสุขภาพภาคประชาชนสู่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ ลานเอนกประสงค์  อบต.บ้านเป้าโดยมีนายเสาร์แก้ว  อินตะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า การแสดงไลน์แด้นซ์ “รวมพลคนรักษ์สุขภาพ”   การเสวนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดำเนินรายการโดย นางพรพรรณ  หว้าคำ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลลำปาง ผู้ร่วมเสวนา  นางสิมาภรณ์  เย็นสำราญ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สสอ.เมืองลำปาง นายเกยูร  ทิยาว  ประธาน อสม.บ้านสบก๋ง-หางทุ่ง ผู้แทนหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ และ การประกวดบาสโลบ / ไลน์แด้นซ์จาก  7  หมู่บ้านในตำบลบ้านเป้า นับเป็นหนึ่งในมหกรรมดีๆเพื่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ของลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ลำปางจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลการดำเนินงาน หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบฯระดับโซน ประจำปี 2562

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด พร้อมคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบฯระดับโซน ประจำปี 2562 ระหว่าง วันที่ 30 กรกฎาคม 2 ,5,6 และ 9 สิงหาคม 2562 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนหมู่บ้านปรับเปลี่ยน พฤติกรรมฯ สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองทุกหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2562 เป็นปีที่ 4 ของความร่วมมือประสานพลังเครือข่าย ภาคประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  5 โซน ได้แก่ โซนเสด็จ, โซนบ้านกาด,โซนชมพู,โซนบ้านเอื้อม และโซนนิคมพัฒนา หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน ในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโซนพื้นที่  แกนนำหมู่บ้าน ข้าราชการบำนาญ  องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง(กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ,แพทย์แผนไทย) และโรงพยาบาลลำปาง (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม,สุขศึกษา) ร่วมดำเนินงานและเป็นกรรมการคัดเลือกในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้


รู้ทันอันตรายจากลมแดด

เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงโรคลมแดด         *ดื่มน้ำมากๆ         * หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์         *สวมใส่เสื้อผ้าที่เบาบางและไม่รัดแน่นจนเกินไป         *อย่าใช้กำลังกายมากเกินไปในช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของวัน         *หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มีแดดจัด รวมถึงการนั่งในรถยนต์ที่จอดไว้ถึงแม้จะเปิดกระจกทิ้งไว้           หรือจอดรถยนต์ไว้ในที่ร่มก็ตาม ดูความหมาย อาการ แนวทางรักษา และรายละเอียดของเคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงโรคลมแดด เพิ่มเติมที่ https://goo.gl/y4tjr9  อ้างอิง     Official Line : Smart Consumer


แผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติ การปฏิบัติและการป้องกัน

แผ่นดินไหว เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของมนุษย์ได้เป็นบริเวณกว้าง สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเผชิญภัยแผ่นดินไหว คือการเตรียมพร้อมที่ดี แผ่นดินไหว เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ เกิดจากการเคลื่อนตัวโดยฉับพลันของเปลือกโลก ส่วนใหญ่ แผ่นดินไหวมักเกิดตรงบริเวณขอบ ของแผ่นเปลือกโลกเป็นแนวแผ่นดินไหวของโลก การเคลื่อนตัวดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจากชั้นหินหลอมละลาย ที่อยู่ภายใต้เปลือกโลก ได้รับพลังงานความร้อนจากแกนโลก และลอยตัวผลักดันให้เปลือกโลกตอนบนตลอดเวลา ทำให้เปลือกโลกแต่ละชิ้นมีการเคลื่อนที่ในทิศทางต่าง ๆ กันพร้อมกับสะสมพลังงานไว้ภายใน บริเวณขอบของชิ้นเปลือกโลกจึงเป็นส่วนที่ชนกันเสียดสีกัน หรือแยกจากกัน หากบริเวณขอบของชิ้นเปลือกโลกใด ๆ ไม่ผ่านหรืออยู่ใกล้กับประเทศใดประเทศนั้น ก็จะมีความเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวสูง เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น นอกจากนั้นพลังที่สะสมในเปลือกโลก ถูกส่งผ่านไปยังเปลือกโลกพื้นของทวีป ตรงบริเวณรอยร้าวของหินใต้พื้นโลกหรือที่เรียกว่า “รอยเลื่อน” เมื่อระนาบ รอยร้าวที่ประกบกันอยู่ได้รับแรงอัดมาก ๆ ก็จะทำ ให้รอยเลื่อนมีการเคลื่อนตัวอย่างฉับพลันเกิดเป็น แผ่นดินไหวเช่นเดียวกัน การปฏิบัติและป้องกัน ก่อนเกิดแผ่นดินไหว 1. ควรมีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกระเป๋ายาเตรียมไว้ในบ้าน และให้ทุกคนทราบว่าอยู่ที่ไหน 2. ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3. ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไว้ในบ้าน เช่น เครื่องดับเพลิง ถุงทราย เป็นต้น 4. ควรทราบตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำ วาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟฟ้า สำหรับตัดกระแสไฟฟ้า 5. อย่าวางสิ่งของหนักบนชั้น หรือหิ้งสูง ๆ เมื่อแผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็นอันตรายได้ 6. ผูกเครื่องใช้หนัก ๆ ให้แน่นกับพื้นผนังบ้าน 7. ควรมีการวางแผนเรื่องจุดนัดหมาย ในกรณีที่ต้องพลัดพรากจากกัน เพื่อมารวมกันอีกครั้งในภายหลัง 8. สร้างอาคารบ้านเรือนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว 1. อย่าตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยู่อย่างสงบ ถ้าท่านอยู่ในบ้านก็ให้อยู่ในบ้าน ถ้าท่านอยู่นอกบ้าน ก็ให้อยู่นอกบ้าน เพราะส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเพราะวิ่งเข้าออกจากบ้าน 2. ถ้าอยู่ในบ้านให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของบ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรง ที่สามารถรับน้ำหนัก ได้มาก และให้อยู่ห่างจากประตู ระเบียง และหน้าต่าง 3. หากอยู่ในอาคารสูง ควรตั้งสติให้มั่น และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว หนีให้ห่างจากสิ่งที่จะล้มทับได้ 4. ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า และสิ่งห้อยแขวนต่าง ๆ ที่ปลอดภัยภายนอกคือที่โล่งแจ้ง 5. อย่าใช้ เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้น 6. ถ้าท่านกำลังขับรถให้หยุดรถและอยู่ภายในรถ จนกระทั่งการสั่นสะเทือนจะหยุด 7. ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว 8. หากอยู่ชายหาดให้อยู่ห่างจากชายฝั่ง เพราะอาจเกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าหาฝั่ง หลังเกิดแผ่นดินไหว 1. ควรตรวจตัวเองและคนข้างเคียงว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้ทำการปฐมพยาบาลขั้นต้นก่อน 2. ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหากเกิดแผ่นดินไหวตามมาอาคารอาจพังทลายได้ 3. ใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอ เพราะอาจมีเศษแก้ว หรือวัสดุแหลมคมอื่น ๆ และสิ่งหักพังแทง 4. ตรวจสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส ถ้าแก๊สรั่วให้ปิดวาล์วถังแก๊ส ยกสะพานไฟ อย่าจุดไม้ขีดไฟ หรือก่อไผจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่ว 5. ตรวจสอบว่า แก๊สรั่ว ด้วยการดมกลิ่นเท่านั้น ถ้าได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน 6. ให้ออกจากบริเวณที่สายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง 7. เปิดวิทยุฟังคำแนะนำฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์ นอกจากจำเป็นจริง ๆ 8. สำรวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ำทิ้งก่อนใช้ 9. อย่าเป็นไทยมุงหรือเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง   อ้างอิง   กรมอุตุนิยมวิทยา (www.tmd.go.th)วิชาการ ความรู้ เอกสารด้านอุตุนิยมวิทยา1.html