กลุ่มงาน/งาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ


การขออนุญาตด้านอาหาร และ คู่มือประชาชน เรื่องการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารและเพิ่มประเภทอาหาร

การขออนุญาตด้านอาหาร อ่านที่นี่ http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Manual.aspx คู่มือประชาชน เรื่องการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร ดาวน์โหลดที่นี่http://www.fda.moph.go.th/sites/food/manual/2.1.pdf


บริหารคลังวัสดุ ด้วยทฤษฎี Inventory management

ทฤษฎี Inventory management เป็นองค์ความรู้ที่ใช้ในการบริหารวัสดุคงคลัง (จัดการ stock) ในวงการโลจิสติกส์มาหลายสิบปีแล้ว โดยบริษัทที่นำความรู้ไปใช้ ต่างได้รับประโยชน์มากมาย ทั้งการบริการลูกค้า และเพิ่มผลกำไร ทางสสจ.ลำปาง ได้ศึกษาทฤษฎีนี้ และมีแนวคิดว่า หากนำความรู้มาใช้ในวงการสาธารณสุขบ้าง ซึ่งดูแลคลังยาและเวชภัณฑ์จำนวนมาก ก็น่าจะเกิดประโยชน์ได้เช่นกัน ปัจจุบันสสจ.ลำปาง ได้เผยแพร่ความรู้เรื่องนี้ ผ่านการจัดสัมมนาและฝึกปฏิบัติการคำนวณ ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายในจังหวัดแล้ว จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 15 ท่าน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจเนื้อหา และสามารถใช้สูตรคำนวณที่จำเป็นได้ (แต่การประยุกต์ใช้งานจริงนั้น กำลังอยู่ระหว่างติดตามผล) ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่กว้างขึ้น สสจ.ลำปางจึงได้จัดทำสรุปแนวคิดและสูตรคำนวณของทฤษฎี Inventory management ตามไฟล์ข้างล่างนี้ และได้นำมาเผยแพร่ให้แก่สาธารณะ ดังที่ปรากฏอยู่ขณะนี้ ท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้ ฟรี สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปาง จะมีการจัดสัมมนารุ่นต่อไป ในเดือนมิถุนายน 2563 สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ สอบถามเพิ่มเติม ภญ.สุภาวดี มณียศ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.ลำปาง โทร 054-323533


ขอเชิญผู้ผลิตสินค้าพืช ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป สมุนไพร เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน “Thaifex-anuga Asia 2020” 26-30 พ.ค.63

สสจ.ลำปางขอเชิญผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง ที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทพืช ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป และสมุนไพร เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน “Thaifex-anuga Asia 2020” ในวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตามโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าจังหวัดลำปาง ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง โดยจะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 10 ราย เข้าร่วมแสดงสินค้าในงานนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง(ชั้น 2) หรือ(โทร 054-265087 ถึง 8)  e-mail : lp_ops@moc.go.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 นี้


สัมมนาการบริหารวัสดุคงคลัง ตามทฤษฎี Inventory management วันที่ 9 ธ.ค.2562

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในจังหวัดลำปาง ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ/บริหารวัสดุคงคลัง เข้าร่วมสัมมนาเรื่องแนวทางบริหารวัสดุคงคลัง ตามทฤษฎี Inventory management รุ่นที่ 2 วันที่ 9 ธ.ค.2562 ไม่จำกัดประเภทวัสดุและขนาดคลัง (คลังย่อย หรือ substock ก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้) รายละเอียดเพิ่มเติม ตามคลิปวิดีโอที่ https://youtu.be/uxDmfR172XM ท่านที่สนใจ โปรดเตรียมข้อมูลคลังของท่านให้พร้อม ตามตัวอย่างไฟล์ในลิงค์ https://1drv.ms/x/s!AiPX2SpEIWqihRveSw6c6ArVOB5iจากนั้นแจ้งชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประชุม พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลคลังของท่าน ที่ fdapv52@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 2 ธ.ค.2562 รับจำนวนจำกัด 15 ท่านแรก ที่ส่งข้อมูลครบเท่านั้นสมัครและสอบถามเพิ่มเติมที่ ภญ.สุภาวดี สสจ.ลำปาง โทร.054-323533