กลุ่มงาน/งาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ


การอบรมโครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จังหวัดลำปาง ปี 2562 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเซียลำปาง โฮเต็ล   ๊Update !..

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 : การอบรมโครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สำหรับเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมกิ่งกนก โรงแรมเอเซียลำปาง โฮเต็ล กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข หรือผู้เกี่ยวข้อง จาก 13 อำเภอ จำนวน 65 คน และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน 15 คน รวมทั้งหมด 80 คน โดยมี พญ.ดุสิดา ตู้ประกาย ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และ นพ.กฤษฎิ์ ทองบรรจบ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาว เป็นวิทยากรผู้ดำเนินการอบรม


แจ้งเตือนภัย บัตรพลังงานอวดอ้างรักษาโรค

แจ้งเตือนภัย!!! บัตรพลังงานรักษาโรค

“Pro power card expert pro network” หรือ “บัตรพลังงาน” ซึ่งพนักงานของบริษัทให้ข้อมูลกับตัวแทนจำหน่ายและชาวบ้านว่า บัตรจะมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาเพื่อใช้รักษาโรคและปรับสมดุลของระบบภายในร่างกายได้ โดยนำบัตรไปแตะบริเวณที่ปวด หรือนำบัตรจุ่มในแก้วน้ำแล้วนำน้ำมาดื่มเพื่อลดอาการปวดและรักษาโรค

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้มีการขออนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณในการรักษาโรคไม่เป็นความจริง เป็นการหลอกลวงประชาชน และก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ