แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: ธันวาคม 29, 2017


สสจ.ลำปางร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.10 น. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช […]


รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 และขออนุมัติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 ผ่านทางเว็บไซต์

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 และขออนุมัติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 ผ่านทางเว็บไซต์