แฟ้มเก็บเอกสารรายปี: 2018


สสจ.ลำปางจัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว(มอค.)ระดับอำเภอด้วยการทำงานสหสาขาวิชาชีพแบบบูรณาการตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว(มอค.)ระดับอำเภอด้วยการทำงานสหสาขาวิชาชีพแบบบูรณาการตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว จังหว […]


ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ “การดูแลสุขภาพทางเลือก” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์   ๊Update !..

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 18.30 น. ทีมงานการแพทย์แผนไทย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ “การดูแลสุขภาพทางเลือก” แก่นักศึก […]


ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยตามโครงการ “ผู้สูงอายุสุขภาพดี” ในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง   ๊Update !..

ทีมงานการแพทย์แผนไทย…กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยตามโครงการ “ผู้สูงอายุสุขภาพด […]


เอกสารรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน   ๊Update !..

รายงานการประชุม กวป. เดือนพฤศจิกายนรอก่อนนะคะ  ^^ กำลังอยู่ในขั้นตอน เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดค่ะ                           &nb […]


การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561