Daily Archives: January 2, 2018


จังหวัดลำปาง ได้มีการจัด การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL LAMPANG 2018

ในคืนวันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดลำปาง ได้มีการจัด การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL  LAMPANG 2018 ขึ้น โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในระหว่างการแข่งขัน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็ได้แวะเวียนมาให้กำลังใจน้องๆ  บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกและมีความสุข เราได้ตัวแทน ทั้งชายและหญิง เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดลำปาง ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป


นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ สสจ.ลำปาง ออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขตโซนใต้

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ สสจ.ลำปาง ออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขตโซนใต้ ได้แก่ โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลสบปราบ โรงพยาบาลเถิน โรงพยาลแม่พริก และโรงพยาบาลลำปาง เพื่อตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อม รพ. ตามเส้นทางขาล่อง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑