แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: มกราคม 12, 2018


รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนหน่วยจัดการระดับ(Flapship)

  เช้าวันที่๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ นายสุทัน ทาวงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนหน่วยจัดการระดับ(Flaps […]