แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: กันยายน 28, 2018


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ สำหรับโรงพยาบาลเถินและโรงพยาบาลเกาะคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)