แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: พฤศจิกายน 13, 2018


สรุปผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายวัสดุการแพทย์ร่วมกัน จังหวัดลำปาง

สรุปผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายวัสดุการแพทย์ร่วมกัน จังหวัดลำปาง ณ วันที่ 13 พ.ย. 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภญ.จันทนา โทร 054-323533


เว็บไซต์บัญชียาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์ www.druglp.com เว็บไซต์บัญชียาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดลำปาง ทั้ง 12 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรายการยาก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาในโรงพยาบาลนั้น ๆ ปรับปรุ […]