แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: พฤศจิกายน 19, 2018


ก้าวอีกขั้น !! APP ใหม่ “ตรวจเลข อย.” ง่าย สะดวก และ รวดเร็ว

       พัฒนาอีกขั้น อย. เปิดตัว App ใหม่ “ตรวจเลข อย.” เพิ่มช่องทางการบริการให้ผู้บริโภคมีทางเลือก ในการตรวจเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วย 3 วิธีง่าย ๆ คือ การตรวจด้วยกล้อง เสียง และ ตัวอ […]


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง กำกับติดตามงาน RDU ในอำเภอเสริมงาม

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง ได้กำกับติดตามผลการดำเนินงาน โครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU สัญจร) ในอำเภอเสริมงาม นำทีมโ […]