Daily Archives: November 19, 2018


แนะผู้บริโภค ดูฉลากก่อนซื้อน้ำแข็ง

                      ภาพประกอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา                            อย. แนะผู้บริโภคก่อนซื้อน้ำแข็งให้สังเกตเครื่องหมาย อย. และข้อความ“น้ำแข็งใช้รับประทานได้” บนฉลาก ถุงที่บรรจุต้องสะอาด ไม่ฉีกขาด ไม่มีสิ่งแปลกปลอมในก้อนน้ำแข็ง ส่วนน้ำแข็งที่ตักขาย ควรสังเกต สถานที่เก็บหรือภาชนะที่บรรจุต้องมีฝาปิดมิดชิด ไม่มีอาหารอื่นมาเก็บปะปนกับน้ำแข็ง เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ  


ก้าวอีกขั้น !! APP ใหม่ “ตรวจเลข อย.” ง่าย สะดวก และ รวดเร็ว

       พัฒนาอีกขั้น อย. เปิดตัว App ใหม่ “ตรวจเลข อย.” เพิ่มช่องทางการบริการให้ผู้บริโภคมีทางเลือก ในการตรวจเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วย 3 วิธีง่าย ๆ คือ การตรวจด้วยกล้อง เสียง และ ตัวอักษร สะดวก และรวดเร็ว พร้อมเพิ่มฟังก์ชันพิเศษ ระบบบันทึกประวัติการตรวจสอบเลขย้อนหลัง และ ระบบร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดาวน์โหลดได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ภาพประกอบ : คณะกรรมการอาหารและยา


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง กำกับติดตามงาน RDU ในอำเภอเสริมงาม

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง ได้กำกับติดตามผลการดำเนินงาน โครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU สัญจร) ในอำเภอเสริมงาม นำทีมโดย ภญ. จันทนา ลี้สวัสดิ์, พญ.พรกมล บริพัตรโกศล และทีมงานโรงพยาบาลลำปาง ประกอบด้วยเภสัชกร พยาบาลผู้ดูแลระบบควบคุมการติดเชื้อ และนักเทคนิคการแพทย์ โดยในช่วงเช้าได้มีการนิเทศงานที่โรงพยาบาลเสริมงามและรพสต.ปงป่าป๋อ ช่วงบ่ายสรุปการนิเทศ และให้ความรู้วิชาการ แก่เจ้าหน้าที่ในหัวข้อ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดย พญ.พรกมล บริพัตรโกศล