แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: พฤศจิกายน 21, 2018


จัดตั้งชมรมใหม่ เพื่อผู้ประกอบการสปาและนวดสุขภาพในจังหวัดลำปาง

           เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการประชุมผู้ประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ โดยมีวาระเพื่อการก่อตั้งชมรมขึ้น ใช้ชื่อ “ชมรมอาลัมภางค์เขลางค์นครนวดเพื่อสุ […]