แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: พฤศจิกายน 30, 2018


อย. มุ่งหวังคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs รณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)

                อย. มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมู […]


เว็บไซต์สืบค้นภาพยาที่มีใช้ในจังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลสำหรับค้นหาภาพยา ที่มีใช้ในจังหวัดลำปาง ตามกรอบโรงพยาบาลชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ขอเชิญท่านที่สนใจ ทดลองใช้งานได้ที่เว็บไซต์ข้อมูลยาจังหวัดลำปาง  www.druglp.com  


เร่งกวาดล้าง “ยาหมอทหาร” อ้างสรรพคุณเกินจริง เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

              แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา                 กรณีพบยาชื่อ “หมอทหาร” วางขายตามต่างจังหวัดแถบภาคอีสา […]


คืนข้อมูลตัวชี้วัดRDU แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง13อำเภอ ณ วันที่ 23 พ.ย. 2561

                กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  ได้สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ไตรมาสที่ 1/2562 (ณ วันที่ […]


คืนข้อมูลตัวชี้วัดRDU แก่โรงพยาบาลทั้ง13แห่ง ณ วันที่ 23 พ.ย. 2561

                  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  ได้สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ไตรมาสที่ 1/2562 (ณ […]