แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: ธันวาคม 21, 2018


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ

ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ แห่งที่ 1 สถานีอนามัยบ้านทุ่งกล้วย ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง แห่งที่ 2 สถานีอนามัยบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง ณ ที่ ห้องประชุม สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง วันที […]