แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: ธันวาคม 24, 2018


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ 5 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จำนวน 5 คัน โดยวิธีคัดเลือก