แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: ธันวาคม 25, 2018


สสจ.ลำปางจัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทการทำงานหมออนามัยครอบครัว(มอค.) จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทการทำงานหมออนามัยครอบครัว(มอค.) จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562  […]