แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: กุมภาพันธ์ 6, 2019


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วม โครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” (Thai Run for World Cancer Day) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๔๕ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้คุณสุทัน ทาวงศ์มา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมงาน โครงการ “วิ่งทั่วไทย เ […]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วม โครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” (Thai Run for World Cancer Day) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๔๕ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้คุณสุทัน ทาวงศ์มา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมงาน โครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลก […]