Daily Archives: March 15, 2019


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ สำหรับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลในท้องที่จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศจังหวัดลำปาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562

เรื่อง ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ