Daily Archives: June 4, 2019


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา

วันที่ ๓ มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๐๐ รอบเช้ารอบเย็นเวลา ๑๘.๓๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานและคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา ช่วงเช้าทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร ช่วงเย็นถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล   โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง