Daily Archives: June 7, 2019


ขอเชิญร่วมเสนอราคายา การสืบราคายา จังหวัดลำปาง ปี 2562

สสจ.ลำปางขอเชิญผู้จำหน่ายยาแผนปัจจุบันและยาจากสมุนไพร เข้าร่วมการเสนอราคายา ในการสืบราคายา จังหวัดลำปาง ปี 2562 กำหนดยืนราคา 1 ต.ค.62 ถึง 30 ก.ย.63 การส่งเอกสาร ไฟล์ข้อมูล และตัวอย่างยา กำหนดส่งในวันที่ 18 ก.ค. ถึง 7 ส.ค. 62 ณ โถงหน้าห้องธุรการชั้น 1 ตึกสสจ.ลำปาง ประกาศผลวันที่ 16 ก.ย. 2562 ทางเว็บไซต์ สสจ.ลำปาง สอบถามเพิ่มเติมที่ ภญ.สุภาวดี มณียศ 054-227527 ต่อ 108


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารระบบบำบัดฯ รพ.เกาะคา จ.ลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัก จนท. ระบบบำบัดฯ รพ.เกาะคา จ.ลำปาง