Daily Archives: November 13, 2019


สัมมนาการบริหารวัสดุคงคลัง ตามทฤษฎี Inventory management วันที่ 9 ธ.ค.2562

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในจังหวัดลำปาง ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ/บริหารวัสดุคงคลัง เข้าร่วมสัมมนาเรื่องแนวทางบริหารวัสดุคงคลัง ตามทฤษฎี Inventory management รุ่นที่ 2 วันที่ 9 ธ.ค.2562 ไม่จำกัดประเภทวัสดุและขนาดคลัง (คลังย่อย หรือ substock ก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้) รายละเอียดเพิ่มเติม ตามคลิปวิดีโอที่ https://youtu.be/uxDmfR172XM ท่านที่สนใจ โปรดเตรียมข้อมูลคลังของท่านให้พร้อม ตามตัวอย่างไฟล์ในลิงค์ https://1drv.ms/x/s!AiPX2SpEIWqihRveSw6c6ArVOB5iจากนั้นแจ้งชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประชุม พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลคลังของท่าน ที่ fdapv52@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 2 ธ.ค.2562 รับจำนวนจำกัด 15 ท่านแรก ที่ส่งข้อมูลครบเท่านั้นสมัครและสอบถามเพิ่มเติมที่ ภญ.สุภาวดี สสจ.ลำปาง โทร.054-323533