Yearly Archives: 2020


พิธีไหว้พระบรมครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี 2563 ณ คลินิกเวชกรรมไทย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย เพื่อสืบสานประเพณีและระลึกถึงพระคุณของ พระบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจำพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูของ “การแพทย์แผนไทย”


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คลิกที่นี่


ขอเชิญร่วมเสนอราคา การสืบราคายาจังหวัดลำปาง พ.ศ.2563   ๊Update !..

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางขอเชิญผู้จำหน่ายยา ร่วมเสนอราคายาแผนปัจจุบันและยาจากสมุนไพร ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับคะแนนในปีที่ผ่านมาของแต่ละบริษัท จะจัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ถึงผู้ขายที่เสนอราคาในปีที่ผ่านมา โดยจดหมายส่งออกจากสสจ.ลำปางในวันที่ 16 มิ.ย.63 แต่หากท่านไม่ได้รับจดหมาย หรือต้องการให้ส่งข้อมูลทางอีเมล ขอความกรุณาโทรแจ้งที่ ภญ.สุภาวดี โทร 054-323533 เพื่อจะได้ทำการจัดส่งทางอีเมลต่อไป โดยจะส่งจาก fdapv52@fda.moph.go.th (หรือแจ้งความประสงค์ไว้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAGoGXroN_hELLKhtmVY29JaiA969rLCbqZENRviNehh0Gxw/viewform?usp=pp_url ** ประกาศเพิ่มเติม 26 มิ.ย. 2563** เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ dT vaccine ในหลายรพ. ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคและสถานการณ์โรคคอตีบในพื้นที่ภาคเหนือ จึงขอเชิญผู้จำหน่ายร่วมเสนอราคาในรายการ dT vaccine ด้วย เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้แก่ผู้จัดซื้อในการติดต่อกับผู้ขายต่อไป (ข้อมูลที่สืบราคาได้ จะไม่มีการจัดอันดับหรือประกาศผล)บริษัทที่สนใจสามารถร่วมเสนอราคาโดยใช้แบบฟอร์มเดียวกับการสืบราคายาประจำปี พ.ศ.2563 สอบถามเพิ่มเติมที่ ภญ.สุภาวดี มณียศ โทร 054-323533