ไฟล์นำเสนอตรวจราชการวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลฯ


http://cloud.lpho.go.th/index.php/s/eAjHvr2jZPo3Usp