ประกาศจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ สถานีอนามัยบ้านแจ้ซ้อนเหนือ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ ที่สถานีอนามัยบ้านแจ้ซ้อนเหนือ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน ณวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ขายทอดตลาดอนามัยแจ้ซ้อนเหนือ25062561 มิถุนายน 25, 2018 3:07 pm supapon 3 MB 177