ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ 2 แห่ง


ประจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ ที่ห้องประชุม สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-09.30. น. แห่งที่ 1 สถานนีอนามัยบ้านฟ้อน ตำบลชมพู เภอเมืองลำปาง แห่งที่ 2 สถานีอนามัยบ้านสบเหือง ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ขายทอดตลาด บ้านฟ่อน บ้านสบเฟือง09072561 กรกฎาคม 9, 2018 10:34 am supapon 3 MB 247