ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ ที่สถานีอนามัยบ้านจัวเหนือ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ณ ที่ห้องประชุม สาธารณสุขอำเภอสบปราบ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-10.30 น. 

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ขายทอดบ้านจัวเหนือ อ.สบปราบ13072561 กรกฎาคม 13, 2018 10:35 am supapon 18 MB 178