ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ สำหรับโรงพยาบาลเถินและโรงพยาบาลเกาะคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ประกาศซื้อครุภัณฑ์3 รายการ28092561 กันยายน 28, 2018 3:58 pm supapon 3 MB 89