ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา 3 รายการ (Insulin+ceftriaxone injection)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา 3 รายการ (Insulin+ceftriaxone injection)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภก.ไพรัตน์ หริณวรรณ โทร. 054-323533

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ประกาศผู้ชนะยา 3 รายการ ตุลาคม 8, 2018 4:32 pm กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 514 KB 63