ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลเถินและโรงพยาบาลเกาะคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลเถินและโรงพยาบาลเกาะคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ประกาศ เอกสารประกวดราคางบลงทุนครุภัณฑ์การแพทย์16102561 ตุลาคม 16, 2018 4:41 pm supapon 3 MB 65
pdf เตียงผ่าตัด19092561 ตุลาคม 16, 2018 4:42 pm supapon 3 MB 51
pdf โคมไฟผ่าตัด19092561 ตุลาคม 16, 2018 4:42 pm supapon 2 MB 42
pdf ตารางเตียงผ่าตัดและโคมไฟผ่าตัด28092561 (1) ตุลาคม 16, 2018 4:42 pm supapon 410 KB 69
pdf เครื่องปั่นแยกส่วน19092561 ตุลาคม 16, 2018 4:43 pm supapon 2 MB 45
pdf ตารางเครื่องปั่น28092561 (1) ตุลาคม 16, 2018 4:43 pm supapon 381 KB 50