สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย”


วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและจิตอาสาเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง อสม.อำเภอเมือง จำนวน ๓๐๐ คน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย” ณ บริเวณรอบๆสุสาน
ไตรลักษณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง