ร่วมรับฟังการประชุมสื่อสารนโยบายและชี้แจงแผนปฏิบัติการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562


เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นางวรรณา ดำเนินสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และทีมงานร่วมรับฟังการประชุมสื่อสารนโยบายและชี้แจงแผนปฏิบัติการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อชี้แจงนโยบายตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติการรวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะความต้องการสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่ ทางกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอเข้ารับฟังนโยบาย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการดำเนินงานและร่วมพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสู่บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
อย่างเท่าเทียมต่อไป
รายละเอียดเอกสารการประชุมสื่อสารนโยบายและชี้แจงแผนปฏิบัติการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf 1. มอบนโยบาย_แผนไทย นพ.ประพนธ์ รองปลัด ตุลาคม 19, 2018 11:13 am ttmlampang 1 MB 79
pdf 2. อธิบดีมอบนโยบาย62 _version12102018 ตุลาคม 19, 2018 11:13 am ttmlampang 3 MB 61
pdf 3. รองอธิบดีนำเสนอ conference 17 ตค 2561 ตุลาคม 19, 2018 11:13 am ttmlampang 370 KB 60
pdf PP&P excellence VDO Conference 17 ต.ค. ปีงบ 2562 ตุลาคม 19, 2018 11:14 am ttmlampang 657 KB 57
pdf Products พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร OTOP ตุลาคม 19, 2018 11:14 am ttmlampang 157 KB 55
pdf Service excellence VDO Conference 12 ต.ค. 61 ตุลาคม 19, 2018 11:14 am ttmlampang 3 MB 66
pdf wisdom excellence 2562 ตุลาคม 19, 2018 11:14 am ttmlampang 3 MB 175
pdf กำหนดการประชุมชี้แจงนโยบาย ปีงบประมาณ 2562 17.1 ตุลาคม 19, 2018 11:14 am ttmlampang 136 KB 76