สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ


วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางศรีสอางค์ วรรณกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และตัวแทนชมรมพยาบาลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และร่วมมอบเงินสมทบทอดผ้าป่าสามัคคี ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ณ ห้องฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง